20.02.2011

Innen 48 timer

Kreftkonferanse

Folkemøte Sandnes kulturhus 17.mars 2011 kl.18.00-22.00

Raskere kreftdiagnose sparer liv: Tidsrommet mellom mistanke om kreft og endelig diagnose er kritisk. Mange kan vente i uker og måneder for å få svar. Hver dag dør mennesker i Norge fordi diagnosen ble stilt for sent.

Innen 48 timer er et initiativ tatt av Kreftomsorg Rogaland og Kirsten Wilbergs Minnefond. Målsettingen er å få innført en garanti som gjør at ingen må vente mer enn 48 timer fra lege har fattet mistanke om kreft til en diagnose stilles.

INNEN 48 TIMER skal i første omgang gjennomføre Norges viktigste kreftkonferanse i Sandnes kulturhus 17. mars. I etterkant startes en folkeaksjon på nasjonalt plan som sørger for å sette tema på dagsordenen. Målet er å engasjere enkeltpersoner, bedrifter, frivillige lag og organisasjoner.

www.innen48timer.no

For å melde seg på,støtte eller for å komme til hjemmesiden trykk HER.

1 kommentar:

  1. Endelig er det noen som gjør noe konkret for andre.
    Les om disse to flotte initiativtakerne her.
    http://www.aftenbladet.no/magasin/helse/1334153/Krever_kreftdiagnose_innen_48_timer.html

    SvarSlett